Transfer Order
        
SlNoOrder NoOrder DateConcerned Officers Details 
1 NO.F.6(2)-GA(P&T)/05(P-I)20-01-2020

Smt. Tanusree Debbarma, IAS,

Sh. S. R. Kumar, IAS,

Sh. N. Darlong, IAS,

Sh. Saradindu Choudhury, IAS,

Sh. L. T. Darlong, TCS SSG

Sh Tapas Roy, IAS,

Sh. Saju Vaheed A, IAS,

Sh. Amit Barman Ray, IAS,

Sh. Apurba Roy, IAS,

Sh. Pankaj Chakraborty, IAS

Document
2 No.F.2(7)-GA(P&T)/2015(P-I)15-01-2020

Transfer and posting of the following IAS/TCS officers :-

(1).Ms. Chandni Chandran, IAS (2) Shri Asit Kr. Das, TCS Gr - II (3) Shri Ratan Bhowmik, TCS Gr - II (4) Abhedananda Baidya, TCS Gr - II (5) Shri Subrata Krs Dash, TCS Gr - II (6) Shri Shanti Rn. Chakma, TCS Gr - II (7) Monohar Biswas, TCS Gr - II (8)  Amit Kr. Karmakar, TCS Gr - II (9) Bijayanta Sarkar, TCS Gr - II 

Document
3 F.2(7)-GA(P&T)/201509-01-2020

Smt. Maitreyee Debnath, TCS Gr-II

Smt. Debjani Choudhury, TCS Gr-II

Document
4 F.2(9)-GA(P&T)/2016(P)07-01-2020

Stand Release Order on Transfer & Posting of 17 TCS officers vide F.2(7)-GA(P&T)/2015(P-I), dated 20-12-2019.

Document
5 No.F.14(1)-GA(P&T)/11(Vol-II)(P)03-01-2020

Dr. Milind Dharmrao Ramteke, IAS

Document
6 No.F.14(1)-GA(P&T)/11(Vol-II)(P)03-01-2020

Dr. Milind Dharmrao Ramteke, IAS

Dr. Parshant Kumar Goyal, IAS

Dr. Shailesh, IAS

Document
7 F.2(7)-GA(P&T)/2015(P-I)30-12-2019

Smt. Sanchita Roy, TCS Gr-II

Smt. Anandita Debbarma, TCS Gr-II

Document
8 No.F.2(10)-GA(P&T)/1421-12-2019

Shri Sahadeb Das, IAS

Shri Animesh Das, IAS

Shri Pankaj Chakraborty, IAS
Smt. Smitha Mos MS, IAS

Shri Tinkhuma Darlong, TCS(SSG)

Document
9 F.2(7)-GA(P&T)/2015(P-I)20-12-2019

(1) Sri Mahendra Kambey (Chakma), TCS Gr-II

(2) Sri Pritam Sarkar, TCS Gr-II

(3) Sri Samarendra Debbarma, TCS Gr-II

(4) Sri Subrata Choudhury, TCS Gr-I

(5) Sri S. Curzon Halam, TCS Gr-II

(6) Sri Takshiray Debbarma, TCS Gr-II

(7) Sri Sushil Kr. Reang, TCS Gr-II

(8) Sri Amit Ghosh, TCS Gr-II

(9) Sri Jaydeep Debbarma, TCS Gr-II

(10) Sri Kirit Mohan Sarkar, TCS Gr-II

(11) Sri Sirshendu Debbarma, TCS Gr-II

(12) Sri Debdas Debbarma, TCS Gr-II

(13) Dr. Rashmi Das, TCS Gr-II

(14) Sri Jaydeep Chakraborty, TCS Gr-II

(15) Smt. Binki Saha, TCS Gr-II

(16) Sri Subrata Datta, TCS Gr-II

(17) Sri Abhijit Biswas, TCS Gr-II

Document
10 NO.F.6(2)-GA(P&T)/05(P-I)09-12-2019

Shri Shashi Ranjan Kumar, IAS, Principal Secretary, Govt. of Tripura

Shri Mahananda Debbarma, CMD, TPGL

Document
11 F.2(7)-GA(P&T)/2015(P-I)07-12-2019

Smt. Debjani Choudhury, TCS Gr-II, Under Secretary, Transport relieved from the charge of Dy.MT, TRTC.

Document
12 No.F.6(1)-GA(P&T)/1307-12-2019

Shri Manoj Kumar, IAS

Shri Barun Kumar Sahu, IAS

Shri Laihlia Darlong, IAS

Shri Sahadeb Das, IAS

Shri V. S. Yadav, IPS

Shri Joydeep Nayak, IPS

Document
13 No.F.6(2)-GA(P&T)/05(P-I)05-12-2019

Shri Barun Kumar Sahu, IAS

Shri Apurba Roy, IAS

Document
14 No.F.2(15)-GA(P&T)/1804-12-2019

Shri Shashi Ranjan Kumar, IAS, Principal Secretary

Dr. M. S. Kele, CMD, TSECL

 

Document
15 F.2(9)-GA(P&T)/201604-12-2019

Charge arrangement -

(i)  Smt. Shivani Dey (Gupta), TCS Gr-II.

(ii) Sri Animesh Das, TSS.

Document
12345678910...